AKTUALNOŚCI
22 stycznia 2019

Zastosowanie przyjaznej środowisku technologii podczas prac nad inwestycją w Węgorzewie

22 stycznia 2019r. zakończone zostało wzmacnianie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC – prace wykonywane były na podstawie projektu opracowanego przez Menard Polska Sp. z o.o.
Zastosowana technologia nie powoduje uszkodzeń powierzchni terenu i nie generuje niebezpiecznych dla otoczenia wibracji – dzięki czemu nie była uciążliwa dla najbliższego otoczenia.
Jednocześnie pod drugim budynkiem wykonywane były prace związane z fundamentami: szalowanie, montaż zbrojenia oraz zalewanie ław i stóp fundamentowych. W najbliższym tygodniu prace te będą kontynuowane, a na wcześniej wylanych ławach murowane będą ściany fundamentowe.