AKTUALNOŚCI
8 stycznia 2019

Aktualny stan prac budowlanych w Kościerzynie przy ul. Kościuszki

Trwają prace nad inwestycją. Aktualnie ukończony został montaż dźwigarów prefabrykowanych na budynku nr 1 oraz wykonane zostały fundamenty pod budynek nr 2. Obecnie trwają prace związane z układaniem instalacji oraz montażem konstrukcji stalowej i stężeń dachowych.