AKTUALNOŚCI
9 marca 2020

POSTĘP BUDOWY W BABICACH NOWYCH

Montaż witryn jest zakończony.
Zamontowano również zewnętrzne drzwi stalowe.
Rozpoczęto montaż kasetonów elewacyjnych corten.
W dalszym ciągu trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu.