AKTUALNOŚCI
20 stycznia 2020

POSTĘP BUDOWY W BABICACH NOWYCH

W dalszym ciągu trwa montaż witryn, zamontowano także pierwsze elementy szklenia.
Rozpoczęto układanie instalacji hydrantowej budynku E.

Na budynkach G i H trwają prace związane z układaniem warstw dachowych.

W budynku H wykonano już większość posadzki lastryko.

W dalszym ciągu trwają prace brukarskie.