AKTUALNOŚCI
16 stycznia 2020

MODERNIZACJA CENTRUM HANDLOWEGO W BOLSZEWIE

Rozpoczęliśmy przebudowę centrum handlowego w Bolszewie.

Dla poprawy komfortu i jakości oferowanych usług rozpoczęliśmy prace związane z powiększeniem i
modernizacją sklepów znajdujących się w naszym centrum. Oprócz przebudowy i rozbudowy obiektu zaplanowaliśmy również odświeżenie elewacji i małej architektury.

Ponowne otwarcie centrum nastąpi już w czerwcu. Do tego czasu swoją działalność w obiekcie będzie prowadził bez przerwy supermarket spożywczy.