Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

rws logo
Partyzantów 8/53 80-254, Gdańsk

DZIAŁ INWESTYCJI

biuro@rwsgroup.pl

DZIAŁ KOMERCJALIZACJI

Ewa Rybak erybak@rwsgroup.pl Katarzyna Arczyńska-Karpowicz karczynska@rwsgroup.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

administracja@rwsgroup.pl

DZIAŁ PRAWNY

Agnieszka Kożyczkowska akozyczkowska@rwsgroup.pl Maciej Januszewski mjanuszewski@rwsgroup.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Anna Pieper apieper@rwsgroup.pl

FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

faktury@rwsgroup.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Przemysław Nowak pnowak@rwsgroup.pl

MARKETING

Aleksandra Stolarczyk astolarczyk@rwsgroup.pl