AKTUALNOŚCI
17 lutego 2020

INWESTYCJA PARKOVA ONE – POSTĘP PRAC W MIESIĄCU LUTYM

Trwają prace przy słupach i ścianach drugiego piętra, utrudnione znacząco przez Orkan Ciara. Jednak prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Wewnętrzny dziedziniec zaczyna przybierać swój kształt – tarasy pierwszego pietra już pokazują przyszły potencjał przestrzeni.