AKTUALNOŚCI
22 grudnia 2023

Dziennik budowy PH w Olsztynie

Uprzejmie informujemy, że na budowie Parku Handlowego w Olsztynie, już cztery budynki mają wykonany dach, a w kolejnych dwóch jest wykonywane poszycie dachowe. Na kolejnym budynku wykonywana jest konstrukcja prefabrykowana żelbetowa (słupy i dźwigary), a na pozostałym terenie budowy wykonywane są prace fundamentowe i ziemne. Generalny wykonawca rozpoczął również wykonywanie wewnętrznego układu drogowego, w tym nawierzchnie brukowe pod parking naziemny.

Równocześnie trwają prace związane z instalacjami zewnętrznymi wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz zewnętrznym układem drogowym. W połowie ronda na ul. Sielskiej wykonano warstwę bitumiczną.

W kolejnych tygodniach planujemy kontynuować prace związane z wykonywaniem budynków oraz prace ziemne i instalacyjne na terenach zewnętrznych.