CONTACT US

Contact information

rws logo
Partyzantów 8/53 80-254, Gdańsk

INVESTMENT PROJECT DEPARTMENT

biuro@rwsgroup.pl

COMMERCIALIZATION DEPARTMENT

Ewa Rybak erybak@rwsgroup.pl Katarzyna Arczyńska-Karpowicz karczynska@rwsgroup.pl

ADMINISTRATION DEPARTMENT

administracja@rwsgroup.pl

LEGAL DEPARTMENT

Agnieszka Kożyczkowska akozyczkowska@rwsgroup.pl Maciej Januszewski mjanuszewski@rwsgroup.pl

ACCOUNTING DEPARTMENT

Anna Pieper apieper@rwsgroup.pl

FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

faktury@rwsgroup.pl

FINANCIAL DEPARTMENT

Przemysław Nowak pnowak@rwsgroup.pl

MARKETING

Aleksandra Stolarczyk astolarczyk@rwsgroup.pl