Specjalista ds. realizacji inwestycji

SPECJALISTA DS. REALIZACJI INWESTYCJI

Opis stanowiska:
 • Sporządzanie koncepcji zagospodarowania oraz analizy chłonności terenów przeznaczonych pod inwestycje,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Koordynowanie procesu inwestycji od etapu zakupu nieruchomości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • Współpraca z projektantami m.in. nadzorowanie prac projektowych oraz weryfikacja poprawności przyjętych założeń projektowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej,
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych oraz analiza ofert składanych przez wykonawców,
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • Opracowywanie załączników graficznych i technicznych do Umów Najmu, weryfikacja Umów Najmu pod kątem technicznym,
 • Współpraca z Najemcami m.in. weryfikacja projektów wykonawczych Najemców, koordynacja prac Najemców.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (kierunek - architektura/budownictwo),
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość programu AutoCad,
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych,
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Zainteresowanych zapraszamy do przesłania CV na praca@rwsgroup.pl