Dyrektor ds. realizacji inwestycji

DYREKTOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI

Opis stanowiska:
 • Zarządzanie działem realizacji projektów inwestycyjnych,
 • Współpraca ze wszystkim stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz instytucjami zewnętrznymi,
 • Wsparcie procesu inwestycyjnego (od fazy przedinwestycyjnej, poprzez koordynowanie procesu projektowania, budowę, aż do momentu oddania obiektu do użytkowania),
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach i negocjacjach z urzędami, gestorami mediów, klientami, wykonawcami i podwykonawcami,
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i koordynacja procesów przetargowych na wybór generalnego wykonawcy, podwykonawców oraz projektantów.
 • Sporządzanie budżetów inwestycji oraz kontrola ich realizacji,
 • Wspieranie działu komercjalizacji i zarządzania wybudowanymi obiektami.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo),
 • Doświadczenie w samodzielnym kierowaniu kilkuosobowym działem realizacji inwestycji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów budowlanych oraz zagadnień związanych z realizacją projektów budowlanych,
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego,
 • Bardzo dobre umiejętności negocjacyjne,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. Zainteresowanych zapraszamy do przesłania CV na praca@rwsgroup.pl