Aktualny stan zaawansowania inwestycji w Mońkach

14, 12, 2017

Bud. A

Wymurowano ostatnią ścianę szczytową, cały budynek jest oszklony. Dach jest zamknięty, na części trwają jeszcze prace izolacyjne. Końca dobiegają prace wentylacyjne oraz montaż sufitów. Na całej powierzchni wykonane są posadzki. Wszystkie instalacje wewnętrzne są wyprowadzone i gotowe do białego montażu. Trwają prace elewacyjne, budynek powoli zyskuje pełen wygląd zewnętrzny.

Trwają prace związane z terenem zewnętrznym, dokonano już utwardzenia i obsadzenia krawężników.

Bud. B

Trwają prace związane z wznoszeniem ścian murowanych, oraz prace związane z konstrukcją zbrojeń i szalowań podciągów. W II tyg. stycznie rozpocznie się montaż konstrukcji dachowej.

Materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wszelkich informacji, fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. pod groźbą sankcji prawnych.