Specjalista ds. Realizacji inwestycji

SPECJALISTA DS. REALIZACJI INWESTYCJI

Obowiązki:
 • Sporządzanie koncepcji zagospodarowania oraz analizy chłonności terenów przeznaczonych pod inwestycje,
 • Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
 • Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 • Koordynowanie procesu inwestycji od etapu zakupu nieruchomości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
 • Współpraca z projektantami m.in. nadzorowanie prac projektowych oraz weryfikacja poprawności przyjętych założeń projektowych, 
 • Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej,
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych oraz analiza ofert składanych przez wykonawców,
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami,  Opracowywanie załączników graficznych i technicznych do Umów Najmu,
 •  Weryfikacja Umów Najmu pod kątem technicznym,
 • Współpraca z Najemcami m.in. weryfikacja projektów wykonawczych Najemców, 
 • Koordynacja prac Najemców.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo lub architektura),
 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość programu AutoCad,
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych,
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego, Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania CV na praca@rwsgroup.pl