Kościerzyna

Park Handlowy

Planowana

Inwestor planuje wybudować Park Handlowy w ciągu obecnej drogi krajowej nr 20, na wjeździe do miasta od strony Bytowa/Szczecinka. Obiekt komercyjny powstanie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, hotelu oraz kompleksu handlowego w którego skład wchodzą sklepy mi.in. sieci Biedronka, Tesco, Mrówka czy skład materiałów budowlanych BAT. Istotnym atutem lokalizacji jest szybki rozwój dzielnicy oraz bliskie sąsiedztwo miejscowości turystycznych.