Aktualny stan zaawansowania inwestycji w Skierniewicach.

17, 01, 2018

Prace fundamentowe związane z posadowieniem budynku są na ukończeniu. Obecnie prowadzone są prace murarskie oraz zbrojarskie i ciesielskie związane z konstrukcją budynku. Jednocześnie trwa budowa sieci zewnętrznych – kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej.